Christmas time, motivation, inspiration, how to be e better person

Christmas time, motivation, inspiration, how to be e better person

Фази. Животът е пълен е с тях. Всъщност той се състои от тях - започваме от една, преминаваме през втора, трета, четвърта. Постоянно нещо се случва, нещо се променя, нещо НИ променя, нещо н…