INSTAmonth ~ May 2015


Здравейтееее =)
Все още сме в началото на месец юни, което значи, че все още има време за месечния обзор в снимки =)
Май си беше същински спамърски месец в Инстаграм от моя страна, но беше и беше месец, в който последователите ми там растяха с по 4-5, дори повече (wow!!) на ден, което повярвайте ми, за мен, е много =) Благодаря!
Опитах се да подбера възможно най-разнообразни снимки, но... те като цяло си гонят един ешалон =)


С няколко думи: Май беше месецът на 


  • замъците
  • на приятните изненади
  • на новата прическа
  • на питателните закуски с много фреш
  • на старта на обучението ми по Маркетинг и Комуникации


А какъв беше вашият месец май? =)